Download koj phem

Muab koj lub tiaj ua si "vim li cas" rau kev tawm los xo koj phem.
Siv hashtags #cheerstoourparks thiab tag nrho peb @mkeparksfoundation.

Pub hnub no!

$10

Npog tus nqi hloov ib basketball nuj nyob rau hauv ib qhov ntawm peb 37 chaw ua si nrog basketball tsev hais plaub lub tsev hais plaub.

$30

Muas khoom ib tug yuav exterior paint uas yuav pab nrog rau lub longevity ntawm ib qhov chaw ua si 472 vaj tse.

$600

 Nroj tsuag yim swamp dawb Oak ntoo tsis pub dhau peb 15,000 acres ntawm daim av.

$2500

Yog tus nqi khib nyiab ib xyoos ib zaug rau ib chav tsev nyob rau hauv peb cov chaw ua si 157.

$10,000

Txaus nyiaj yuav ib txoj kev counter rau suav qhua raws peb 125 mais ntawm txoj kev

$30,000

Yuav tsim ib qho exemplary ua si mus upgrade ib qhov chaw 93 ua si nyob rau hauv peb qhov chaw ua si.

Milwaukee Parks Foundation yog ib tug 501(c)(3) cov koom haum uas tsis yog-nyiaj. Donations yog tax-deductible.