Pub rau MPF

Koj donations yuav txhawb Milwaukee County Park teg num.

Koj donation pab peb chaw ua si

Milwaukee Parks Foundation muab kev txhawb rau Milwaukee County Parks, complementing Parks haujlwm thiab expanding lawv khu peev xwm thaum cultivating philanthropic txhawb thiab zej zog koom tes. Thaum MPF tej hauj lwm zoo nrog Milwaukee County Parks, peb yog ib lub koom haum nonprofit.

Tsheb tuam riders thiab walkers nyob rau hauv ib lub tiaj ua si hais lus nyob rau hauv cov ntoo

Milwaukee Parks Foundation yog ib tug 501(c)(3) cov koom haum uas tsis yog-nyiaj. Donations yog tax-deductible.