koom tes nrog

Txoj kev txhawb MPF

Ua ib donation

Koj khoom plig hnub no txhawb lub sij hawm ntev zoo ntawm Milwaukee County Parks los tsim ib foundation muaj zog los sustain cov chaw ua si tam sim no thiab rau yav tom ntej tiam tom ntej. 

Qhia koj zaj dabneeg park

Muab koj hlub rau peb cov chaw ua si nrog peb cov neeg nyob hauv lub tiaj ua si koob. Koj zaj dabneeg yuav qhia lwm tus txog cov chaw ua si zoo kawg peb muaj thoob plaws Milwaukee County.

Pab dawb rau cov tiaj ua si

Ntawm tej yaam num loj me me, ib hnub txheej xwm mus sij hawm ntev, Milwaukee County Parks muaj pab dawb rau sawv daws. Peb yuav pab koj nrhiav tau lawv.

Cov neeg nyob hauv lub tiaj ua si

Chaw ua si yog ib qho chaw rau xwm, rau lub zej zog, rau cov neeg – xijpeem lawv xav kom nws ua. Peb hlub lub rooj sib hais koj dab neeg txog dab tsi cov tiaj ua si txhais hais tias rau koj. Saib ntxiv rau peb cov neeg nyob rau hauv cov tiaj ua si Parks.