Xov xwm thiab cov txheej xwm

MPF Cov Txheej Xwm

Nyob tuned rau ntau txheej xwm los sai sai!

Sab qab zog Ntug dej park

TXUAG HNUB: mus ntsuab rau chaw ua si

Txuag hnub rau peb biggest celebration xyoo, mus ntsuab rau parks!

Schulz Aquatic Center ntawm Lincoln Park

Kev Sib Tw Lub Cheeb Nroog Kev Sib Tw Pas Dej Ua Ke

Wb muaj ib co kev lom zem nyob rau hauv lub hnub!

Zablocki Park

Noj qab nyob zoo Golf thiab Footgolf 101

Koom peb nyob rau hauv cov tiaj ua si muaj kev lom zem nyob rau hauv cov huab cua tshiab! Peb muaj kev ua ub no rau cov neeg uas muaj hnub nyoog li cas

Ntau qhov chaw

Kev Sib Tw Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo

Koom peb nyob rau hauv cov tiaj ua si muaj kev lom zem nyob rau hauv cov huab cua tshiab! Peb muaj kev ua ub no rau cov neeg uas muaj hnub nyoog li cas

Dineen Park

Taug kev hauv chaw ua si – lub Xya Hli Ntuj

Milwaukee Parks Foundation thiab Milwaukee County Parks caw koj sau nrog peb mus rau ib teev ntev taug kev los ntawm ib tug